Graniastosłupy

Graniastosłupy dzielimy na:
Graniastosłupy proste:
  1. mają 2 podstawy równoległe
  2. ściany boczne są w kształcie prostokątów
  3. Graniastosłup o podstawie prostokąta to prostopadłościan.
  4. Graniastosłup, w którym podstawa i boki są przystającymi kwadratami to sześcian.

Podstawy w graniastosłupie są figurami przystającymi.

Graniastosłupy pochyłe:
  1. mają 2 podstawy równoległe
  2. 2 ściany boczne są w kształcie prostokątów, a 2 w kształcie równoległoboków
Graniastosłup prawidłowy to taki graniastosłup, którego podstawą jest wielokąt foremny (kwadrat, trójkąt równoboczny, ...).

W graniastosłupie prawidłowym ściany boczne są figurami przystającymi.

Przekątna graniastosłupa jest to odcinek łączący wierzchołki nie należące do tej samej ściany. oznaczamy ją literą "d" lub "D".
Przekątna podstawy graniastosłupa jest to przekątna figury jaką jest podstawa.
Przekątna ściany graniastosłupa jest to przekątna figury jaką jest ściana boczna.
Wysokość graniastosłupa jest to odcinek łączący podstawy pod kątem prostym. Oznaczamy literą "h" lub "H".
Krawędź boczna (ściany bocznej) jest to bok ściany bocznej łączący odpowiednie wierzchołki podstaw. W graniastosłupie prostym pokrywa się z wysokością (w pochyłym nie).
Pole powierzchni graniastosłupa jest to suma pól wszystkich ścian bocznych i obu podstaw.
Najłatwiej zauważyć to, jak rozłożymy graniastosłup na siatkę:
Siatka graniastosłupa o podstawie kwadratu:
Siatka graniastosłupa o podstawie trójkąta:
Siatka graniastosłupa pochyłego o podstawie prostokąta:
Objętość wyrażamy w jednostkach sześciennych. Objętość wyraża ile takich jednostek sześciennych zmieścimy w danej bryle. Jeśli miary użyte do wyliczeń są w centymetrach to objętość podajemy w centymetrach sześciennych (cm³). 1cm³ jest to sześcian o boku 1 cm. Do wyliczeń zawsze używamy jednej miary. Jeśli jedna wartość jest dana w metrach a inna w centymetrach to trzeba przekształcić jedną z wartości do jednostki drugiej (np. metry zamienić na centymetry).
Objętość graniastosłupa jest to pole podstawy * wysokość.
Rysowanie graniastosłupa zaczynamy od narysowania podstawy w perspektywie. Jeśli jest to kwadrat, to rysujemy go lekko pochylony (tak jak byśmy patrzyli pod skosem).
Potem rysujemy kolejno wszystkie wysokości z każdego wierzchołka. Wysokości rysujemy równolegle do siebie.
Na koniec łączymy wierzchołki tak aby powstała gówna podstawa.

Czegoś nie ma?
Nie rozumiesz?
Napisz!


Przepraszamy - aktualnie nie ma zadań do tej lekcji


Początek strony
egzamin gimnazjalny i matura z tangens.pl

tematy ¤ konto ¤ forum ¤ faq ¤ zaloguj ¤ programy ¤ CopyrightHEXAGON® 2008